ABOUT

 

Hakkımızda

TÜBİTAK desteği ile yapmakta olduğumuz projeler “uygulamalı iktisat tarihi” alanı ile ilgili araştırmaları içermekte; temel olarak politik olayların piyasalar üzerinde yarattığı riskleri, reform nitelikli değişimlerin düzeltici sonuçlarını ve emek piyasası özelinde göç sorunlarını konu etmektedir. Bu projeler ile tarihsel ve iktisadi literatürde kapsamlı, karşılaştırmalı ve veriye dayalı incelenmeyen konular ön plana alınmaktadır. Öte taraftan, günümüzde mali etkinsizlikler, savaşlar, kurumsal değişimler ve göç gibi konuların taşıdığı önem ve çözüm önerilerine duyulan ihtiyacın büyüklüğü bu konuların çalışılması açısından önem teşkil etmektedir.

Elmas Yaldız Hanedar

Proje Yürütücüsü
Doç. Dr. Elmas YALDIZ HANEDAR, davranışsal ekonomi ve işletme alanında doktora derecesini 2013 yılında Trento Üniversitesi’nden almıştır. Doktora eğitimi sırasında Bangor Üniversitesi’nde misafir araştırmacı olarak bulunmuştur. İtalyan öğretim üyeleri derneği tarafından doktora tezinin bir parçası olan ve mikro finans içeriği taşıyan çalışması 2014 yılında en iyi makale ödülünü almıştır. 2014 yılında aynı makale Journal of Banking and Finance dergisinde yayınlanmıştır. Doktora öğrenimi boyunca Trento Üniversitesi’nde uluslararası işletme yönetimi yüksek lisans programında uluslararası işletme finansı dersinin asistanlığını yapmıştır. 2014-17’de Yeditepe Üniversitesinde, 2017-2018 yılları arasında Sakarya Üniversitesinde, 2018’den günümüze dek Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinde öğretim üyesi olarak ekonomi ve finans alanlarında dersler vermiştir. “Rekabetçi bankacılık sektörü firmaların krediye ulaşmalarını kolaylaştırır mı?” başlıklı araştırma projesi ‘Tübitak 2218- Yurt içi doktora sonrası araştırma burs programı’ dahilinde desteklenmiştir. 2019 yılından beri yürütücü olarak bulunduğu bir projesi TÜBİTAK 3001 kapsamında projesi finansman desteği almaktadır. Araştırmaları işletmelerin finansal kısıtları ve Osmanlı finans tarihi üzerine yoğunlaşan Dr. YALDIZ-HANEDAR’ın çalışmaları Historical Methods, Journal of Risk Finance, Defence and Peace Economics, Borsa Istanbul Review, Finance Research Letters, Journal of Ethnic and Migration Studies gibi dergilerde yayınlanmıştır. Review of Development, North American Journal of Economics and Finance and Emerging Markets Finance and Trade gibi dergilerde hakemlik yapan Yaldız-Hanedar Bilgi ve Mezopotamya Disiplinlerarası Çalışmalar Dergilerinde finans alan editörü olarak görev yapmaktadır.
.
 

Avni Önder Hanedar

Proje Yürütücüsü
  Doç. Dr. Avni Önder HANEDAR, lisans derecesini Dokuz Eylül Üniversitesi’nde 2004 yılında, doktora ve yüksek lisans derecesini 2008 ve 2013 yıllarında Essex Üniversitesi’nde tamamlamıştır. 2017 yılından itibaren Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Ekonometri bölümünde çalışmaktadır. Daha öncesinde, Kara Harp Okulu, Dokuz Eylül, Boğaziçi ve Essex Üniversiteleri’nde araştırma ve öğretim faaliyetinde bulunmuştur. Çalışma alanı uygulamalı iktisat tarihidir. Bu alandaki çalışmaları politik risklerin piyasa işlemleri aracılığıyla ölçülebilirliği ve öngörülebilirliği ile göç hareketleri üzerine odaklanmıştır. Dr. HANEDAR’ın araştırmalarından bazıları Journal of Ethnic and Migration Studies, Finance Research Letters, The Economic History of Developing Regions, Pasajlar, The Scandinavian Economic History Review, Defence and Peace Economics, Research in Economic History, Historical Methods gibi dergilerde yayımlanmıştır. Türkiye’den Amerika’ya kitlesel göç çağında emek hareketliliği ve politik risklerin 1923 sonrası Türkiye ekonomisinde yansımaları üzerine TÜBİTAK tarafından finanse edilen iki projede yürütücü olarak, Osmanlı finans piyasaları verileri ile reform ve kurumsal değişimlerin etkilerine ilişkin bir başka projede araştırmacı olarak çalışmaktadır. Applied Economics, Global Business and Economics Review, Ekonomik Yorumlar, Insight Turkey gibi dergilerde hakemlik yapan Dr. HANEDAR’ın Bilgi ve Mezopotamya Disiplinlerarası Çalışmalar Dergilerinde editör ve kurul üyeliği görevlerini yapmaktadır.
.

Ekibimiz

Tony

Maskot
Çalışma motivasyonumuzu sağlayan en önemli ekip üyemiz 🙂
.

Derya Nur Türkseven

Doktora Sonrası Araştırmacı
.

Yunus Yıldız

Bursiyer
.

Hakan Mehmetçik

Araştırmacı
 

Fazilet İrem Gür Yiğit

Bursiyer

Gizem Cansu Gümrükçü

Bursiyer

Mustafa Çalışkan

Bursiyer
.

Sezgin Uysal

Bursiyer
.

Nurullah Karagöz

Bursiyer

Aykut Güner

Bursiyer

Yunus Emre Özcan

Bursiyer

Yunus Yiğit

Bursiyer

Elifnaz Özkan

Bursiyer

İsmail Altay

Araştırmacı