PROJECTS

TÜBİTAK 3001, 118K499.

Hanedar, A. Ö., Hanedar, E. Y., & Göktan, M. G. (2022). Insider trading on Ottoman sovereign default: The Ottoman General Debt Bond at European and İstanbul financial markets. Finance Research Letters, 102767.

Hanedar, A. Ö. (2021). Kurumsal Değişimler için İtici Güç Nedir? Erken 20. Yüzyıl’dan Bir Örnek ile Değerlendirme, İktisat ve Toplum Dergisi, Vol: 125, 94-102.

Hanedar, A. Ö., & Çalişkan, M. (2019). İdari ve Mali Reformların İktisadi Yansımaları: 1903-1909 Döneminde Osmanlı İmparatorluğu ve Tahvil Fiyatları. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar56(650), 159-183.

Hanedar, E. Y., Hanedar, A. Ö., & Çelikay, F. (2017). Reforms and supervisory organizations: Lessons from the history of the Istanbul Bourse, 1873–1883. In Research in Economic History. Emerald Publishing Limited.

 

TÜBİTAK 1002, 220K286.

Hanedar, A. Ö., Yaldız Hanedar, E., Uysal, S., Yiğit, Y., & Gür Yiğit, F. İ. (2022). To migrate or not to migrate: the effect of institutional reforms on immigration decisions of Ottoman citizens to the US. Journal of Ethnic and Migration Studies, 1-18.

Hanedar, A. Ö., Yiğit, Y., Yiğit, F. İ. G., & Uysal, S. (2022). Amerika Birleşik Devletleri Emek Piyasası ve Osmanlı Göçmenleri: 1910 Amerikan Nüfus Kayıtları Üzerine Bir İnceleme1. Göç Dergisi9(1), 85-106.

Hanedar, A. Ö., & Uysal, S. (2021). Birinci Dünya Savaşı Yaklaşırken Osmanlı İmparatorluğu’ndan Amerika Birleşik Devletleri’ne Emek Hareketliliği ve Türk Kökenli Göçmenlerin Kalıcılık Sorunu. Pasajlar Sosyal Bilimler Dergisi5, 126-143.

 

TÜBİTAK 3005, 121G200.

Hanedar, A. Ö. (2022). Have Commodity Markets Political Nature?. In Advances in Econometrics, Operational Research, Data Science and Actuarial Studies (pp. 171-187). Springer, Cham.

Hanedar, A. Ö. (2018). Bir İktisadi Tetikleyici Olarak Birinci Dünya Savaşı’nın Bitişi: Barışın Osmanlı İmparatorluğu’ndaki Etkilerinin İktisadi İncelenmesi. İnsan ve Toplum8(4), 31-56.